Поглед от Висините

В тази рубрика ще показваме колко зашеметяващо изглеждат всъщност някой обекти, наблюдавани през различна перспектива. Ще покаваме културни паметници, наши проекти, при които клиентите ни са ни разрешили да споделим, както и всевъзможни интересни природни гледки и места.

                           Културни паметници                                         Природни забележителности

 

                      Пътешествие из Родопите