С възможностите на нашата техника ние можем бързо и лесно да достигнем и изследваме специфични желани от Вас места, част от Вашата собственост:

  • Заразени или наранени от природни бедствия зони;

  • Зони по време на или след пожар;

  • Труднодостъпни места и гори;

  • Видео и снимки на Вашите насаждения, удостоверяващи, че сте изпълнили всички ангажименти съгласно получената субсидия и еврофинансиране;