На база на опита който имаме в индустриата знаем, че винаги има съоръжения, които остават трудно достъпни за човек, без наличието на спомагателна техника. Такива съоръжения винаги крият риск в случай на не добра профилактика и проследяване на състоянието от страна на собствениците. 

Помислете за обурдването, което притежавате:

  • Високи комини (с инсталирани гръмоотводни инсталации);

  • Покриви;

  • Свлачище в непосредствена близост до производствените Ви помещения или съоръжения;

  • Елементите изграждащи мостове (под и над мостовете);

  • Подпорни стени в близост до реки;

  • Тръбопроводи към ВЕЦ инсталации;

  • Вятърни Електрически източници - ВЕИ;

  • Слънчеви соларни паркове;

  • Планински лифотви конструкции;

Ние можем да Ви помогнем и да заснемем подобни обекти от всякакви ъгли и достатъчно близко и детайлно, за да Ви дадем исканата информация.